ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ (ИЗЧЕРПАНА)

Земя, наречена България”, Вяра Канджева и Антоний Ханджийски, твърда корица с обложка, формат 21х27 см, 104 стр., със 128 цветни илюстрации, английски (изчерпан), френски ез. Цена: 42 лв./бр.

Представя основните географски характеристики на България, с акцент върху онези късчета земя, съхранили непокътната природа – защитените природни обекти. Признание за световна значимост като обекти с изключително висока консервационна стойност са получили повече от 22 български защитени територии с обща площ 78 644,6 ха.