ТРАКИЙСКАТА ГРОБНИЦА ПРИ КАЗАНЛЪК

4.00 лв.

Тракийската гробница при Казанлък” Косъо Зарев, брошура, формат 15х21 см, 16 стр., с 20 цветни илюстрации, български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски. Цена: 4 лв./бр.

Представя откритата през 1944 г. тракийска гробница, датирана края на IV-началото на III в. пр. Хр., чиито стенописи й отреждат място сред културните паметници със световно значение под егидата на ЮНЕСКО.

Изчистване
КАЗАНЛЪШКАТА ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ТРАКИЙСКАТА ГРОБНИЦА ПРИ КАЗАНЛЪК