ОПИС НА СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ В ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ И АРХИВЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ, ТОМ I БИБЛЕЙСКИ КНИГИ

95.00 лв.

“Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт – София, том I Библейски книги”, проф. д-р Боряна Христова,  д-р Елисавета Мусакова,  д-р Елена Узунова, 256 стр., с над 250 цветни илюстрации, твърда корица с обложка, формат 25х33 см, български език с предговор и на английски ез. Цена: 95 лв./бр.

Представена е втората по големина колекция от български ръкописни книги, днес съхранявана в Църковно-историческия и архивен институт – София към Българската патриаршия. Книгата е първи том от предвидена за издаване четиритомна поредица „Ръкописни и документални паметници от българските земи, ХIII-ХIV в.”. Показва сътворени от българските книжовници през Средновековието библейски книги и тяхната изключителна художествена украса.

ОПИС НА СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ В ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ И АРХИВЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ, ТОМ I БИБЛЕЙСКИ КНИГИ
ОПИС НА СЛАВЯНСКИТЕ РЪКОПИСИ В ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ И АРХИВЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ, ТОМ I БИБЛЕЙСКИ КНИГИ

95.00 лв.