BORINA PUBLISHING

ОСНОВАТЕЛИ

МАГАЗИН
BORINA PUBLISHING HOUSE

Вяра Канджева

вяра канджева

Вяра Канджева е родена в Бургас. Завършва география в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Заедно с Антоний Ханджийски пропътуват и преброждат десетки хиляди километри из България в издирване, заснемане, описване и популяризиране в списания, вестници, книги и телевизионни филми на уникалната българска природа и богатото културно-историческо наследство.

Автор или съавтор е на книгите: „Природни красоти в България” (1984), „Природни забележителности в България” ( 1986), детските „Чудното пътешествие на Капка” (1992) и „Приключения в Географията” (1993), на „Земя, наречена България” (2003), „България позната и непозната” (2004), „Копривщица – история и архитектура” (2005), „Манастирите в България” (2009), „Рилският манастир – хилядолетната света обител” (2010), „Многолика България” (2012), „Високи Западни Родопи” (2015), „Открийте България” (2017), „Голяма книга за България – природно и културно наследство” (2018), „България – забележителни места” (2019) и др. под печат.

Съставител и съавтор е на „Шахматна енциклопедия” (1988), сценарист е на научно-популярния филм „В гърлото на Дявола” (1986), отличен със Специалната награда на журито на 9-ия фестивал на Филми със спелеоложка и приключенска тематика в Шапел ен Веркор във Франция и с награда от фестивал в Китай.

BORINA PUBLISHING HOUSE

Антоний Ханджийски

антоний хаджийски

Антоний Ханджийски е роден в София. Завършва география в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Организатор и деен участник е в експедициите до най-дълбоките по това време пропасти и сложни пещерни системи в света – Гуфр Берже във Френските Алпи, 1969 г. и Пиер Сен Мартен в Пиренеите, 1973 и 1976 г.

Автор или съавтор е на книгите: „Експедиции Гуфр Берже,69 и Пиер Сен Мартен,73”, (1977), „Обители в скалите” (1985), „Природни забележителности в България” (1986), „Каменните щитове на България” (1988), „Земя, наречена България” (2003), „България позната и непозната” (2004), „Копривщица – история и архитектура” (2005), „Пазарджик – девет хилядолетия цивилизация” (2005), „България – страна на съкровища” (2006), „Българската писменост – европейски феномен” (2008), „Манастирите в България” (2009), „Рилският манастир – хилядолетната света обител” (2010), „Многолика България” (2012), „Високи Западни Родопи” (2015), „Открийте България” (2017), „Голяма книга за България – природно и културно наследство” (2018), „България – забележителни места” (2019) и др. под печат. Сценарист е на научно-популярни филми от поредицата „Съкровищата на България” на Българската национална телевизия: „Сред мрак и вода” (1978), „Oбители в скалите” (1979) и „Каменните щитове на България” I и II част (1982).

През 1990 г. Вяра Канджева и Антоний Ханджийски създават и управляват и до днес издателска къща „Борина”, която издава луксозни, илюстровани книги за България, преведени на основните европейски езици и японски. Всяка от тези книги е вълнуващо пътешествие сред великолепната природа на България, нейните забележителни културно- исторически паметници и съхранените през вековете ритуали и обичаи.